BLOG


Instalacje hydrantowe w systemach przeciwpożarowychHydranty to podstawowe elementy wodnych systemów ochrony przeciwpożarowej. Stanowią jedną z najpopularniejszych zabezpieczeń w przypadku pożarów. Instalacje hydrantowe można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Z uwagi na fakt, że mogą być one użyte w ramach akcji ratunkowej podczas pożaru, wymagają nie tylko prawidłowego zaprojektowania oraz wykonania, ale również późniejszych przeglądów, konserwacji, pomiarów wydajności itd. Skutki niezgodnego z przepisami wykonania lub zaniechania regularnych kontroli mogą być tragiczne w przypadku konieczności skorzystania z takiej instalacji.

Czytaj dalejDrzwi ogniochronne. Charakterystyka konstrukcjiBudynki lub/i pomieszczenia, w których panuje zwiększone ryzyko pożaru, muszą być odpowiednio zabezpieczone. Wiąże się to przede wszystkim z koniecznością zastosowania instalacji wykrywających pojawienie się dymu i ognia, ale również odpowiednich elementów konstrukcyjnych, które będą stanowiły skuteczną ochronę przed rozprzestrzenianiem się płomieni. W tym celu montowane są specjalne drzwi ogniochronne.

Czytaj dalejJak działają systemy oddymiania grawitacyjnego?Pożar jest zawsze poważnym zagrożeniem dla wszystkich osób przebywających w budynku. Wiąże się z powstawaniem bardzo wysokiej temperatury, pojawieniem się płomieni, a przede wszystkim ze sporą ilością dymu. To właśnie dym jest jednym z najgroźniejszych czynników występujących podczas pożaru, ponieważ zwykle dość szybko rozprzestrzenia się po budynku.

Czytaj dalejOrganizacja przejść przeciwpożarowych. Co mówią przepisy?Mianem układu nazywane są wszelkie instalacje, które znajdują się w danym budynku. Sprawa dotyczy między innymi przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz grzewczych. Całość charakteryzuje się wieloma praktycznymi funkcjami. W niektórych sytuacjach instalacje mogą zostać poprowadzone przez profesjonalne strefy pożarowego oddzielenia.

Czytaj dalejJak kontrolować sprawność techniczną gaśnic?Gaśnice to urządzenia, od których w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego może zależeć życie i zdrowie wielu osób, a także możliwość ocalenia mienia lub całego budynku albo pojazdu. Bardzo ważne jest więc, by były utrzymywane w dobrym stanie technicznym oraz właściwie konserwowane. Kontrola sprawności technicznej gaśnic powinna być wykonywana zawsze ściśle według zasad określonych przez producenta. Szczegółowa procedura zależy od rodzaju konstrukcji, z jaką mamy do czynienia, m.in. typu środka gaśniczego i metody jego wyzwalania.

Czytaj dalejCo wchodzi w skład biernej ochrony przeciwpożarowej?Pojawienie się ognia w budynkach, w których przebywają ludzie, zawsze niesie ze sobą zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Rozprzestrzeniający się dym, podwyższona temperatura oraz płomienie mogą odciąć drogę ucieczki, spowodować zatrucie albo poparzenia. W związku z tym wszystkie budynki, w których może się znajdować większa liczba osób, muszą być wyposażone w aktywne i pasywne systemy ochrony przed ogniem. Urządzenia aktywne służą do ostrzegania o niebezpieczeństwie oraz do prowadzenia zautomatyzowanej akcji gaśniczej. Elementy biernej ochrony przeciwpożarowej służą zaś ograniczeniu rozchodzenia się dymu i ognia. Sprawdźmy, jakie rozwiązania są wykorzystywane do tego celu.

Czytaj dalej